Elektronska verzija Zbornika saopštenja sa V godišnje konferencije muzeologije i heritologije, koja je nastala povodom 70 godina kontinuirane nastave muzeologije na Univerzitetu u Beogradu spremna je za preuzimanje i čitanje. Neki od autora su: Milica Božić Marojević, Nikola Krstović, Mina Lukić, Mina Đukić, Jelena Pavličić, Marija Stanković, Milena Jokanović, Vladimir Božinović, Iva Krasojević Subotić.