<a href="http://www.cmih.rs/saradnici/tatjana-mihailovic/">Tatjana Mihailović</a>

Tatjana Mihailović

Arheolog

Muzejski savetnik na Grupi za arheologiju i numizmatiku u Narodnom muzeju Kraljevo

   

Rezime

Tatjana Mihailović diplomirala je arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Muzejski je savetnik u Narodnom muzeju u Kraljevu. Osnovala je i vodila Odeljenje za dokumentaciju Narodnog muzeja Kraljevo i realizovala potpunu reorganizaciju dokumentacionih formi i digitalizaciju u procesu informatizacije ustanove. Radila je na unapređenju muzejske prakse, kao i na muzeološkoj edukaciji kolega i saradnika, a kao muzejski savetnik bila je mentor kustosima za viša zvanja. U oblasti teorije muzeologije pored dokumentovanja, bavi se problemima interpretacije arheološkog nasleđa u cilju stvaranja komunikativnijeg muzejskog narativa. Trenutno vodi Odeljenje za arheologiju Narodnog muzeja Kraljevo i rukovodi brojnim istraživanjima u oblasti antike i srednjeg veka. Član je strukovnih udruženja: Srpskog arheološkog društva, Muzejskog društva Srbije i ICOM Srbije.

Projekti

2011–2019 – Član državne „Komisije za konzervaciju tekstila u riznici Manastira Studenica: koordinira rad Komisije i sprovođenje, do sada 7 godišnjih projekata Ministarstva kulture i informisanja na uređenju Riznice.

2010 – Terenski rukovodilac rekognosciranja na projektu „Istraživanje paleolitskih zajednica u kraljevačkom regionu u saradnji sa Katedrom za paleolit Filozofskog fakulteta u Beogradu (prof. Dušan Mihailović).

2010 – „Istraživanje pigmenata sa fresaka najstarijeg živopisa iz Žiče (prof. Ivanka Holclajtner-Antunović Fakultet za Fizičku hemiju, Beograd; Milica Stojanović, Narodni muzej Beograd) sa kojim započinje projekat Istraživanje pigmenata u srpskom srednjovekovnom slikarstvu učesnik u projektu ispred Narodnog muzeja u Kraljevu.

2009 – „Obrada fresaka u fragmentima iz fonda Narodnog muzeja u Kraljevu: sa Katedrom za srednjovekovnu arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (prof. Dragan Vojvodić; forma studentskog kampa); rukovodilac projekta ispred Narodnog muzeja u Kraljevu.

2007–2010 – Član TIS (Teritorijalno informacionog sistema) projekta grada Kraljeva: realizacija elektronske arheološke karte i karte kulturne baštine za opštinu Kraljevo.

1996–1998 – „Praistorijska naselja i prirodni resursi u kraljevačkom regionu Balkanološkog instituta SANU i Narodnog muzeja u Kraljevu, član projekta.

1996–1998 – „Arheometalurška istraživanja starog rudarstva i metalurgije na Kopaoniku Narodnog muzeja u Kraljevu i Arheološkog instituta u Beogradu, član projekta.

Izložbe

2018 – „Raška od praistorije do kasnog srednjeg veka“, Centar za kulturu „Gradac“ u Raški, Narodni muzej Kraljevo; autori: Tatjana Mihailović, Dr Branaka Gugolj, Sonja Milićević.

2016 – „Skriveno nasleđe, Istraživanje crkve pod zemljom u Paklenju“, Centar za kulturu „Gradac“ u Raški; autor Tatjana Mihailović.

2014 – „Jelena velika kraljica, sedam vekova od smrti kraljice Jelene 1314-2014“, Narodni muzej Kraljevo, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd; autori: Tatjana Mihailović, Suzana Novčić, Emilija Pejović; u okviru projekta organizovano je istraživanje i prikupljanje dokumentacije kroz međunarodnu saradnju sa Crnom Gorom, Albanijom i Republikom Srpskom. Gostovanja izložbe – 2015. godine: Centar za kulturu „Gradac“ u Raški; Galerija „Solidarnost“ u Kotoru (Crna Gora); Muzej Hercegovine u Trebinju (Republika Srpska); projekat je predstavljen u Kulturnom centru Srbije u Parizu; 2016. godine: Muzej rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu; „Dani frankofonije“ u Lionu (Francuska); Galerija SANU u Beogradu; Narodni muzej u Kragujevcu; Muzej grada Novog Sada; 2017. godine: Gradski muzej Vrbas; Narodni muzej Vranje.

2012 – „Moje tajno blago“, podprojekat „Vašara baštine“, Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Narodni muzej Kraljevo, autori: Tatjana Mihailović, Suzanom Novčić.

2008 – Sala za arheologiju, Stalna postavka Narodnog muzeja u Kraljevu, autori: Vera Bogosavljević-Petrović, Tatjana Mihailović; saradnik Slađana Spasić.

2007 – „Doba svetlosti, srpska umetnost XIII veka“, Narodni muzej Kraljevo; autori: Suzana Novčić, Tatjana Mihailović; gostovanja: Muzej grada Novog Sada (2007), Narodni muzej Leskovac (2008), Galerija SANU Beograd (2008), Narodni muzej Kruševac (2008), Narodni muzej Čačak (2008), Muzej rudničko-takovskog kraja (2011).

Članstvo u strukovnim udruženjima

Od 2001 – član Međunarodnog saveta muzeja (ICOM).
Od 2001 – član Muzejskog društva Srbije (MDS).
Od 1985 – član Srpskog arheološkog društva (SAD).

Bibliografija

Tatjana Mihailović

 • Баштина Рашке, Од трагова најстарије прошлости до позног средњег века, у: Рашка од праисторије до касног средњег века, Рашка: Центар за културу Градац, (у штампи).
 • Музејска поставка против „јонске“ Винче, или о значају Грбићеве сталне поставке у Музеју кнеза Павла, Гласник Српског археолошког друштва 34 (2018), Београд 2018, 7–35.
 • Kраљица Јелена, знаменита личност српске историје и културе, Јелена, велика краљица, Краљево: Народни музеј Краљево, 2014, 9–29.
 • Благо у сенци – проблеми доступности археолошког наслеђа, Гласник Друштва конзерватора Србије 38 (2014), 150–156.
 • Plana Water Supply – Medieval Technical Enterprise, Archaeotechnology: Studying Technology from Prehistory to the Middle Ages, ur. Selena Vitezović, Dragana Antonović, Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2014, 295–313.
 • Obrad Bogojević, rudarski inženjer iz Ušća, baštinik Plane – zaboravljenog srednjovekovnog grada u planini, u: Moje tajno blago, novi pogledi ka nasleđu, Gornji Milanovac: Muzej rudničko-takovskog kraja, 2012, 145-147.
 • Одељење за конзервацију, у: Народни музеј Краљево, Краљево: Народни музеј, 2014, 125–130.
 • Одељење за археологију, у: Народни музеј Краљево, Краљево: Народни музеј, 2014, 37–54.
 • Музеј као банка сложених културних података, Наша прошлост 16 (2016), 263–280.
 • Документација као стратегија памћења креативних процеса у музеју, у: Простори памћења: зборник радова / Spaces of Memory: collection of works. Том 2, Уметност – Баштина / Art – Heritage, ур. Драган Булатовић, Милан Попадић, Београд: Филозофски факултет, 2013, 176–189.
 • Muzej kao duhovni refugij, u: Muzeologija, nova muzeologija, nauka o baštini: tematski zbornik, ur. Angelina Milosavljević, Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta; Kruševac: Narodni muzej, 2013, 231–240.
 • Средњовековна некропола Пањевац у Чукојевцу код Краљева – археолошка истраживања, Наша прошлост 12 (2011), 45–54.
 • Сондажна ископавања локалитета Градиште у Чукојевцу код Краљева 2002–2003, Археолошки преглед 1, н. с. (2003), 39–42.
 • Реорганизација документационих форми у Народном музеју у Краљеву, Наша прошлост 6, 151–179.
 • Сужавање: од идеје која садржи процес до њене визуелне реализације, Oгледало 1 (2001), 25–32.
 • Антички локалитети у околини Краљева, Археолошка налазишта у околини Крушевца, Крушевац: Народни музеј; Београд: Балканолошки институт САНУ, 2001, 223–237.
 • Милорад Михаиловић, Енциклопедија српске историјографије, Раде Михаљчић, Сима Ћирковић (уредници), Београд: Knowledge, 1997,  519–52.
 • Народни музеј Краљево, Енциклопедија српске историјографије, Раде Михаљчић, Сима Ћирковић (уредници), Београд: Knowledge, 1997, 220–222.
 • Нови антички локалитети на Копаонику, Гласник Српског археолошког друштва 13 (1997),147–158.
 • Конавлук код Краљева насеље раног гвозденог доба, Гласник Српског археолошког  друштва 11 (1996),233–237.

Tatjana Mihailović i drugi

 • Татјана Михаиловић, Сузана Новчић, Јелена, велика краљица, седам векова од смрти краљице Јелeне 13142014, Галерија САНУ, Београд: Галерија САНУ; Краљево: Народни музеј, 2016.
 • Tатјана Михаиловић, Сузана Новчић, Силвија Крејаковић, Надица Лишанин, Нови пројекат музејских радионица за децу Народног музеја у Краљеву, Неолит или како се приближити далекој, неразумљивој стварности, Наша прошлост 13 (2012), 271–278.
 • Tatjana Mihailović, Suzana Novčić, Drugi Vašar baštine: Kraljevo, 13– oktobar 2011. godine, u: Moje tajno blago, novi pogledi ka nasleđu, Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac, 2012, 193–198.
 • Tatjana Mihailović, Suzana Novčić, Lična baština, tradicija i kulturno nasleđe kao okosnica u konceptu seoskog turizma, u: Moje tajno blago  novi pogledi ka nasleđu, Gornji Milanovac: Muzej rudničko-takovskog kraja, 2012, 148–152.
 • Сузана Новчић, Татјана Михаиловић, Доба светлости, српска уметност XIII века, II издање, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј Краљево, Београд: Српска академија наука и уметности, 2008.
 • Сузана Новчић, Татјана Михаиловић, Доба светлости, српска уметност XIII века, I издање, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј, 2007.
 • Vera Bogosavljević Petrović, Tatjana Mihailović, Devastated archaeological sites – examples of widespread practice, Уништавање археолошких локалитета – пример опште распрострањености, Condition of the cultural and natural heritage in the Balkan region, Vol. 1, Beograd: National Museum in Belgrade; ICOM SEE, 2007, 4153.
 • Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић, Средњовековна насеља и некрополе у околини манастира Жиче,  Манастир Жича, зборник радова научног скупа, Краљево: Народни музеј; Завод за заштиту споменика културе, 2001, 263–275.
 • Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић, Увод у систематска истраживања регије Лазац код Краљева, Гласник Српског археолошког друштва 12 (1996), 89–98.