Osnivač

dr Dragan Bulatović

dr Dragan Bulatović

Prvi upravnik

Vanredni profesor na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Unvierziteta u Beogradu u penziji

Naučno veće

 dr Milan Ristović

dr Milan Ristović

Predsednik naučnog veća

Redovni profesor na Katedri za opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

dr Milan Popadić

dr Milan Popadić

Član naučnog veća

Redovni profesor na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Unvierziteta u Beogradu

dr Ljiljana Gavrilović

dr Ljiljana Gavrilović

Član naučnog veća

Naučni savetnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti

Naš tim 

dr Milica Božić Marojević

dr Milica Božić Marojević

Upravnica

Vanredni profesor na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

dr Nikola Krstović

dr Nikola Krstović

Istoričar umetnosti

Vanredni profesor na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Daniela Korolija Crkvenjakov

Dr Daniela Korolija Crkvenjakov

Konzervator-restaurator

Pomoćnik upravnika Galerije Matice Srpske

dr Jelena Stojanović

dr Jelena Stojanović

Istoričar umetnosti

Redovni profesor na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu

dr Jelena Pavličić

dr Jelena Pavličić

Istoričar umetnosti

Docent na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

dr Višnja Kisić

dr Višnja Kisić

Istoričar umetnosti

Predavač na UNESCO-voj katedri za kulturnu politiku i menadžement Univerziteta umetnosti u Beogradu.

 

Dr Milena Jokanović

Dr Milena Jokanović

Istoričar umetnosti

Istraživač-saradnik pri Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Dr Iva Subotić Krasojević

Dr Iva Subotić Krasojević

Istoričar umetnosti

Nastavnik istorije umetnosti u Školi za mašinske i umetničke zanate „Tehnoart Beograd“. 

dr Tatjana Mihailović

dr Tatjana Mihailović

Arheolog

Muzejski savetnik u Narodnom muzeju u Kraljevu

Angelina Banković

Angelina Banković

Istoričar umetnosti

Viši kustos u Muzeju grada Beograda

Jasmina Novaković

Jasmina Novaković

Istoričar umetnosti

Kustos u Narodnom muzeju u Beogradu

Dimitrije Tadić

Dimitrije Tadić

Menadžer u kulturi

Savetnik na Odeljenju za savremenu produkciju Ministarstva za kulturu Republike Srbije

Isidora Stanković

Isidora Stanković

Istoričar umetnosti

Doktorand istorije umetnosti u komentorstvu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Pariz 1 Panteon-Sorbona

Mina Lukić

Mina Lukić

Istoričar umetnosti

Asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Vladimir Božinović

Vladimir Božinović

Istoričar umetnosti

Doktorand na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Instambulu

Marija Stanković

Marija Stanković

Istoričar umetnosti

Kustos u Galeriji moderne i savremene umetnosti “Rima” u Beogradu

Mira Luković

Mira Luković

Istoričar umetnosti

Student osnovnih akademskih studija na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu