Treća godišnja konferencija muzeologije i heritologije: Nauka i baština – Zbornik radova

Detalji

Autor:
Vrsta građe: Zbornik
Jezik: Srpski (latinica)
Godina: 2014
Izdavač: Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju
ISBN: 978-86-88803-89-2