Od trezora do tezaurusa. Teorija i metodologija izgradnje tezaurusa baštinjenja

Detalji

Autor: Dragan Bulatović
Vrsta građe: Monografija
Jezik: Srpski (latinica)
Godina: 2015
Izdavač: Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju
ISBN:
Dragan Bulatović je rođen u Kruščiću 1951. godine. Diplomirao je, magistirao i doktorirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Docent je pri Seminaru za muzeologiju i heritologiju i upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju pri istom fakultetu. Bavi se teorijom muzeologije i heritologije i metodologijom istorijsko-umetničkog diskursa.