Muzeologija, nova muzeologija i nauka o baštini

Detalji

Autor:
Vrsta građe: Zbornik
Jezik: Srpski (latinica)
Godina: 2014
Izdavač: Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju, Kruševac: Narodni muzej
ISBN: 978-86-88803-56-6