Muzeji na otvorenom: Živeti ili oživeti svakodnevnicu?

Detalji

Autor: Nikola Krstović
Vrsta građe: Monografija
Jezik: Srpski (ćirilica)
Godina: 2014
Izdavač: Sirogojno: Muzej na otvorenom Staro Selo, Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju
ISBN: 978-86-88803-04-5
Nikola Krstović je rođen u Titovom Užicu 1974. godine. Diplomirao je (istorija arhitekture) i doktorirao (muzeologija i heritologija) na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rado je kao kustos u Muzeju na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu. Od 2018. zaposlen je na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u zvanju docenta.