Čiji je Mikelađelov David? Baština u svakodnevnom životu

Detalji

Autor: Milan Popadić
Vrsta građe: e-knjiga
Jezik: Srpski (latinica)
Godina: 2012
Izdavač: Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju
ISBN: 978-86-88803-04-5
Milan Popadić je rođen 1979. godine u Novom Pazaru. Diplomirao je i doktorirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2016. godine zaposlen je na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u zvanju vanrednog profesora.