Izdanja

Zbornik saopštenja sa V godišnje konferencije muzeologije i heritologije

Zbornik saopštenja sa V godišnje konferencije muzeologije i heritologije

Zbornik je rezultat istraživanja u okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: „Tradicija i transformacija: istorijsko nasleđe i nacionalni identitet u Srbiji u 20. veku“ (III 47019 ) i „Teorija i praksa nauke u društvu: multidisciplinarne i međugeneracijske perspektive“ (OI 179048).

Prema totalnom muzeju

Prema totalnom muzeju

Tomislav Šola je rođen u Zagrebu, 1948. Diplomirao je istoriju umetnosti i engleski jezik u Zagrebu, muzeologiju u Zagrebu i Parizu. Magistrirao je pri “Centru za studij bibliotekarstva i informacijskih znanosti” na Univerzitetu u Zagrebu.Doktorat iz muzeologije odbranio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Redovni je profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i šef katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom.

Muzeji na otvorenom: Živeti ili oživeti svakodnevnicu?

Muzeji na otvorenom: Živeti ili oživeti svakodnevnicu?

Nikola Krstović je rođen u Titovom Užicu 1974. godine. Diplomirao je (istorija arhitekture) i doktorirao (muzeologija i heritologija) na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rado je kao kustos u Muzeju na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu. Od 2018. zaposlen je na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u zvanju docenta.

Čiji je Mikelađelov David? Baština u svakodnevnom životu

Čiji je Mikelađelov David? Baština u svakodnevnom životu

Milan Popadić je rođen 1979. godine u Novom Pazaru. Diplomirao je i doktorirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2016. godine zaposlen je na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u zvanju vanrednog profesora.

Umetnost i muzealnost. Istorijsko-umetnički govor i njegovi muzeološki ishodi

Umetnost i muzealnost. Istorijsko-umetnički govor i njegovi muzeološki ishodi

Dragan Bulatović je rođen u Kruščiću 1951. godine. Diplomirao je, magistirao i doktorirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Docent je pri Seminaru za muzeologiju i heritologiju i upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju pri istom fakultetu. Bavi se teorijom muzeologije i heritologije i metodologijom istorijsko-umetničkog diskursa.

Od trezora do tezaurusa. Teorija i metodologija izgradnje tezaurusa baštinjenja

Od trezora do tezaurusa. Teorija i metodologija izgradnje tezaurusa baštinjenja

Dragan Bulatović je rođen u Kruščiću 1951. godine. Diplomirao je, magistirao i doktorirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Docent je pri Seminaru za muzeologiju i heritologiju i upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju pri istom fakultetu. Bavi se teorijom muzeologije i heritologije i metodologijom istorijsko-umetničkog diskursa.

Kritički muzej

Kritički muzej

Pjotr Pjotrovski (1962) je profesor istorije umetnosti iz Poljske, stručnjak za avangardnu umetnost istočne Evrope i nove umetničke procese u zemljama koje prolaze kroz tranziciju, te njihove odnose sa dominantnim zapadnim diskursom. Predaje na Univerzitetu Adam Mickjević u Poznanju.

Vreme prošlo u vremenu sadašnjem. Uvod u studije baštine

Vreme prošlo u vremenu sadašnjem. Uvod u studije baštine

Milan Popadić je rođen 1979. godine u Novom Pazaru. Diplomirao je i doktorirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2016. godine zaposlen je na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju vanrednog profesora

(Ne)željeno nasleđe u prostorima pamćenja. Slobodne zone bolnih uspomena

(Ne)željeno nasleđe u prostorima pamćenja. Slobodne zone bolnih uspomena

Milica Božić Marojević je završila osnovne, master i doktorske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Docent je na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bila je saradnik Muzeja grada Beograda i Muzeja (istorije) Jugoslavije u kojem stiče zvanje kustosa i Fonda za humanitarno pravo gde produbljuje modele komuniciranja, prezentacije i interpretacije nasleđa ratnih dešavanja na tlu bivše Jugoslavije. Bila je predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna i Visokoj školi za modu i dizajn Accademia del’ Lusso u Milanu. Posebno je zainteresovana za probleme profesionalizacije muzejske struke, edukaciju, te prezentaciju i interpretaciju kulturnog nasleđa. Upravnica je Centra za muzeologiju i heritologiju.