O Centru

 

Centar za muzeologiju i heritologiju (CMiH) osnovan je 2010.godine. To je prvi centar u Srbiji koji se specijalistički bavi problemima baštinske i muzejske prakse. 

Seminar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu osnovao 2010. godine, u matičnoj ustanovi, Centar za muzeologiju i heritologiju (CMiH), prepoznajući da je dotadašnje smeštanje ovih istraživanja u okvire tradicionalnih humanističkih i socijalnih disciplina bilo neefikasno. Reč je o prvom centru u Srbiji koji se specijalistički bavi problemima baštinske i muzejske prakse.

Delatnost

Program Centra se razvija u tri segmenta naučnog, istraživačkog i primenjenog rada, odnosno u oblastima:

  1. Razvoja teorije i filozofije muzealizovanja
  2. Izučavanja metoda unapređenja edukovanja za baštinjenje i edukovanje baštinika
  3. Istraživanja metodologije standardnog dokumentovanja i efikasnog iskorišćavanja vrednosti baštine.

Smisao delatnosti je približiti vrednosti sopstvenog nasleđa što većem broju mogućih korisnika i tako uticati na povećanje mogućnosti da se obrazuje sloj pouzdanih baštinika koji će biti sposobni da baštinu proslede onima kojim ona stvarno i pripada, to jest svojim potomcima. Tako formirana svest o preuzetom poslanstvu, otvara viziju perspektivnog baštinjenja ili opravdanosti, smislenosti i korisnosti žive baštine, baštine koja čuva iskustvo procesa, zakonitosti uspešnosti, ideje baštinjenja koja je adaptabilna na nove kontekste, ali po zakonitosti postignuća ideala.

Budućnost

Ambicija Centra za muzeologiju i heritologiju je da se dugoročno angažuje na održavanju permanentne edukacije. Profesionalci iz ustanova zaštite imali bi obezbeđeno do 200 sati godišnje kvalitetnog mentorskog rada. Ova saradnja mogla bi da obezbedi svakoj ustanovi sistematsko planiranje razvoja delatnosti, a takođe i blagovremeno, pouzdano i korektno apliciranje za programe povezivanja aktivnosti rada muzeja, te lagodan ulazak u intersektorsku i međusektorsku saradnju na regionalnom, državnom i međunarodnom planu.

Centar će publikovati svoje aktivnosti i iskustava kroz različite platforme radi formiranja aplikativnih modela istraživanja, dokumentovanja, trezoriranja, prezentacije i komunikacije baštine.