Na Vanrednoj izbornoj skupštini NK ICOM Srbija održanoj 7.oktobra 2019. godine u Narodnom muzeju u Beogradu oboren je rekord svih dosadašnjih izbornih skupština po broju članova koji su glasali za novog predsednika Nacionalnog komiteta. Preko 200 individualnih i institucionalnih članova dalo je svoj glas ili elektrosnkim putem ili ličnim učešćem.

Kandidati za predsednika bili su dva sjajna muzealca, stručnjaka i naučna radnika: dr Biljana Đođević, arheolog i muzejski savetnik iz Narodnog muzeja u Beogradu i dr Nikola Krstović, istoričar umetnosti i muzejski savetnik, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Novi predsednik, Nikola Krstović, izabran je većinom od 120 glasova. Iskrene čestitke novom predsedniku, a pre svega članovima i samom NK ICOM Srbije koji posle uspešnog predsedničkog mandata kolege Slavka Spasića ulazi u novi ciklus rada.