Biblioteka MNEMOSOPHIA
KNJIGA I / tom 1

ZBORNIK SAOPŠTENJA SA V GODIŠNJE KONFERENCIJE MUZEOLOGIJE I HERITOLOGIJE 

Beograd: Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju;Kruševac: Narodni muzej, 2011.  

Zbornik je rezultat istraživanja u okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Tradicija i transformacija: istorijsko nasleđe i nacionalni identitet u Srbiji u 20. veku (III 47019 ) i Teorija i praksa nauke u društvu: multidisciplinarne i međugeneracijske perspektive (OI 179048)

Biblioteka MNEMOSOPHIA
KNJIGA I / tom 1

Tomislav Šola, PREMA TOTALNOM MUZEJU

Beograd: Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju;Kruševac: Narodni muzej, 2011.  

Tomislav Šola je rođen u Zagrebu, 1948. Diplomirao je istoriju umetnosti i engleski jezik u Zagrebu, muzeologiju u Zagrebu i Parizu. Magistrirao je pri “Centru za studij bibliotekarstva i informacijskih znanosti” na Univerzitetu u Zagrebu.Doktorat iz muzeologije odbranio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Redovni je profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i šef katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom.

Biblioteka MNEMOSOPHIA
KNJIGA I / tom 2
 
MUZEOLOGIJA, NOVA MUZEOLOGIJA I NAUKA O BAŠTINI,
tematski zbornik (ur. Angelina Milosavljević)
Beograd: Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju;
Kruševac: Narodni muzej, 2013.
Biblioteka MNEMOSOPHIA
KNJIGA II
 
Никола Крстовић, МУЗЕЈИ НА ОТВОРЕНОМ: ЖИВЕТИ ИЛИ ОЖИВЕТИ СВАКОДНЕВИЦУ? 
Сирогојно: Музеј на отвореном Старо Село;
Београд: Центар за музеологију и херитологију, 2014
 
Nikola Krstović je rođen u Titovom Užicu 1974. godine. Diplomirao je (istorija arhitekture) i doktorirao (muzeologija i heritologija) na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Radi kao kustos u Muzeju na otvorenom “Staro selo” u Sirogojnu.

BIBLIOTEKA NESAVRŠENI VRT KNJIGA I 

Milan Popadić, ČIJI JE MIKELANĐELOV DAVID? Baština u svakodnevnom životu 

Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju, 2012.

Milan Popadić je rođen 1979. godine u Novom Pazaru. Diplomirao je i doktorirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2010. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju istraživača.

Biblioteka MNEMOSINA KNJIGA I 

Dragan Bulatović,UMETNOST I MUZEALNOST:Istorijsko-umetnički govor i njegovi muzeološki ishodi,

Prvo elektronsko izdanje, Beograd: Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju, 2014. 

Dragan Bulatović je rođen u Kruščiću 1951. godine.  Diplomirao je, magistirao i doktorirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Docent je pri Seminaru za muzeologiju i heritologiju i upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju pri istom fakultetu. Bavi se teorijom muzeologije i heritologije i metodologijom istorijsko-umetničkog diskursa.

Biblioteka MNEMOSINA
KNJIGA II
 
Dragan Bulatović,
OD TREZORA DO TEZAURUSA:
Teorija i metodologija izgradnje tezaurusa baštinjenja,
 
Prvo elektronsko izdanje,
 
Beograd: Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju, 2015.

Pjotr Pjotrovski, KRITIČKI MUZEJ,Beograd: Evropa Nostra Srbija / Centar za muzeologiju i heritologiju, 2013. 

Elektronsko izdanje 

Pjotr Pjotrovski (1962) je profesor istorije umetnosti iz Poljske, stručnjak za avangardnu umetnost istočne Evropei nove umetničke procese u zemljama koje prolaze kroz tranziciju, te njihove odnose sa dominantnim zapadnim diskursom. Predaje na Univerzitetu Adam Mickjević u Poznanju.

Milan Popadić,VREME PROŠLO U VREMENU SADAŠNJEM: Uvod u studije baštine

Prvo elektronsko izdanje, Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju, 2013. 

Milan Popadić je rođen 1979. godine u Novom Pazaru. Diplomirao je i doktorirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2010. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju istraživača.

Milica Božić Marojević,(NE)ŽELJENO NASLEĐE U PROSTORIMA PAMĆENJA. Slobodne zone bolnih uspomena 

Prvo elektronsko izdanjeBeograd: Centar za muzeologiju i heritologiju, 2015.