Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ima čast da va pozove na Petu godišnju konferenciju muzeologije i heritologije. 

Kako se ove godine navršava sedam decenija od početka nastave muzeologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ovaj značajan jubilej obeležavamo organizovanjem sedam skupova, raspoređenih tokom cele jeseni 2018. godine, s idejom da se predstave raznovrsne i aktuelne muzeološke i heritološke teme. 

Poslednji, sedmi skup održava se 27. decembra 2018, i posvećen je promociji zbornika radova s Pete godišnje konferencije muzeologije i heritologije, pod naslovom 70 godina muzeologije i heritologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i najavi novih projekata.

Dobrodošli!