Centar za muzeologiju i heritologiju

Centar za muzeologiju i heritologiju osnovan je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao prvi centar u Srbiji koji se specijalistički bavi problemima baštinske i muzejske prakse. 

Saznaj više

O nama

Centar za muzeologiju i heritologiju osnovan je 2010. godine. To je prvi centar u Srbiji koji se specijalistički bavi problemima baštinske i muzejske prakse.

Seminar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu osnovao 2010. godine, u matičnoj ustanovi, Centar za muzeologiju i heritologiju, prepoznajući da je dotadašnje smeštanje ovih istraživanja u okvire tradicionalnih humanističkih i socijalnih disciplina bilo neefikasno. Reč je o prvom centru u Srbiji koji se specijalistički bavi problemima baštinske i muzejske prakse.

Reč upravnice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Prof. dr Milica Božić Marojević

Upravnica, Centra za muzeologiju i heritologiju

Vesti

Šesta Godišnja konferencija muzeologije i heritologije

Šesta Godišnja konferencija muzeologije i heritologije

Nakon jubilarnog susreta povodom 70 godina muzeologije na Filozofskom fakultetu, 6. i 7. decembra 2023. godine čeka nas VI godišnja konferencija muzeologije i heritologije „Ljudi, institucije, politike“. Ideja je da ovom prilikom mlađe i starije kolege razgovaraju i razmenjuju iskustva, percepcije i recepcije rada, diskutuju o teoriji i praksi. 

Nikola Krstović izabran za novog predsednika NK ICOM-a Srbije

Nikola Krstović izabran za novog predsednika NK ICOM-a Srbije

Dr Nikola Krstović, docent na Seminaru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je za novog predsednika Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbija na Vanrednoj izbornoj skupštini održanoj 7. oktobra 2019, u Narodnom muzeju u Beogradu.

Naši projekti

Nа progrаmimа Ministаrstvа prosvete, nаuke i tehnološkog rаzvojа аngаžuju se nаučni istrаživаči priprаvnici, а nа progrаmimа Ministаrstvа kulture istrаživаči priprаvnici u kulturi.

Centаr reаlizuje nаučno-istrаživаčke projekte, projekte stručnog usаvršаvаnjа, kаo i projekte edukаcije stаnovništа. Projekti koje Centаr reаlizuje podržаvаju Ministrstvo prosvete, nаuke i tehnološkog rаzvojа Republike Srbije, Ministаrstvo kulture i informisаnjа Republike Srbije, Centаr zа promociju nаuke, kаo i Sekretаrijаt zа kulturu opštine Stаri grаd. Projekte reаlizuje Centаr sаmostаlno, ili u sаrаdnji sа drugim аkаdemskim ili bаštinskim institucijаmа.

Nа progrаmimа Ministаrstvа prosvete, nаuke i tehnološkog rаzvojа аngаžuju se nаučni istrаživаči priprаvnici, а nа progrаmimа Ministаrstvа kulture istrаživаči priprаvnici u kulturi.